Κατηγορίες

Καλό Πλαστικό Παιχνίδι

Το παιχνίδι αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για το παιδί στο να εκφράζει όλα τα συναισθήματά του, όσο πιο ομαλά και ανώδυνα γίνεται, μέσα από την συνεχώς αναπτυσσόμενη προσωπικότητά του. Μέσα από το παιχνίδι αναπτύσσει τις κλίσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητές του. Μέσα από αυτό μαθαίνει το γνωστό και άγνωστο κόσμο γύρω του. Μέσα από το παιχνίδι οι γνώσεις και η πείρα τού παρέχονται άφθονα.

Ταξινόμηση ως:
Εμφάνιση: